Дніпропетровське обласне управління водних ресурсів

Дніпропетровське обласне управління водних ресурсів

м. Дніпро

пр. Дмитра Яворницького, 39-а

П І Д П О Р Я Д К О В А Н І   О Р Г А Н І З А Ц І Ї

 

Прийом громадян

Доступ до публічної інформації

Т-ство меліораторів та водогосподарників Дніпропетровщини

Державне агентство водних ресурсів України

Обласні управління водних ресурсів

 

Державне агентство водних ресурсів України

 

Дніпровська гідрогеолого-меліоративна експедиція

52005, Дніпропетровська область,

смт. Слобожанське,

вул. В.Сухомлинського, 42,

тел./факс: (056) 374-68-74

e-mail: dggme1967@meta.ua

Начальник експедиції

Самородський

Олег Васильович

 

Інтенсивний розвиток зрошення на Україні в середині 50-х та на початку 60-х років спонукав до систематичного контролю за змінами гідрогеолого-меліоративної та екологічної обстановки під впливом зрошення. В зв’язку з цим стало питання про створення організацій які могли б вести спостереження за гідрогеолого-меліоративним станом, систематизувати дані і вносити пропозиції для їх покращення.

Дніпропетровська гідрогеолого-меліоративна експедиція заснована у січні 1968 р. у відповідності до наказу № 813 Міністерства меліорації і водного господарства УРСР від 16 грудня 1967 року.

В 1968 р. в експедиції створюються Фрунзенська, Харківська, Апостолівська гідрогеолого-меліоративні партії, бурова партія, гідрохімічна лабораторія, в 1969 р. організовані Донецька та Луганська гідрогеолого-меліоративні партії, в 1971 р. - інженерно-будівна група та топогеодизичний загін, в 1972 р. організований Нікопольський гідрогеологічний загін, в 1978 р. - Софіївський гідрогелого-меліоративний загін, в 1981 р. - Царичанський гідрогеолого-меліоративний загін, в 1985 р. - Магдалинівський гідрогеолого-меліоративний загін, в 1987 р. - Павлоградський гідрогеолого-меліоративний загін та в 1989 р. - Дніпродзержинський гідрогеолого-меліоративний загін. Саме в ці роки були збудовані основні зрошувальні системи області – Фрунзенська, Красінська, Кам’янська, ЗС в зоні каналу Дніпро-Кривий Ріг, ЗС в зоні Каховського водосховища.

Начальниками експедиції були:

- з 1968 по -1985 р.р. – Магала В.О.

- з 1985по 2011 р.р. – Бородачик А.С.

- з 2012 року і по теперішній час – Самородський О.В.

Дніпропетровська ГГМЕ підпорядковується Дніпропетровському обласному управлінню водних ресурсів. Методичне керівництво її роботою виконує Держводагентство України. До складу експедиції входять: 8 гідрогеолого-меліоративних загонів (надалі ГГМЗ), відділ водних об’єктів та моніторингу вод та грунтів, лабораторія моніторингу вод та ґрунтів, ремонтно-експлуатаційна дільниця, служба механізації, бурова партія, служба економіки, відділ бухгалтерського обліку та звітності, виробнича служба.

Згідно з Положенням про державний моніторинг навколишнього природного середовища (Постанова Кабінету Міністрів України за № 391 від 30.03.1998 р.), Положенням про експедицію та діючих нормативних документів, експедиція виконує спостереження за станом підземних та зрошувальних вод і грунтів в межах впливу меліоративних систем, а також збирає, обробляє та зберігає первинні дані про меліоративний стан зрошуваних земель (якість зрошувальних вод, глибину залягання та мінералізацію ґрунтових вод, ступінь засолення та солонцюватості ґрунтів), веде нагляд за сільськими населеними пунктами в зоні впливу меліоративних систем.

Експедиція виконує роботи в межах 21 району Дніпропетровської області. Гідрогеолого-меліоративними спостереженнями охоплена площа близько 310 тис. га зрошуваних та прилеглих земель, з них в зоні каналу Дніпро-Донбас – 55 тис. га. Площа зрошуваних земель складає 198,7 тис. га, із яких 168,2 тис. га – державні меліоративні системи, 30,5 тис. га – площі “малого” зрошення. На спостережній території дренажем захищено 84,5 тис га, з них 54,1 тис. га припадають на зрошувані землі. Горизонтальним дренажем захищено 71,4 га, вертикальним – 13,1 тис.га.

Стацiонарнi спостереження за режимом ґрунтових вод проводяться по мережі спостережних свердловин замірниками та інженерно-технічними працівниками гідрогеолого-меліоративних загонів. Режимна мережа налічує 2268 спостережних свердловин та 37 свердловин вертикального дренажу. Щорічно виконується близько 60 тис. точко/вимірів рівнів ґрунтових вод у спостережних свердловинах на зрошуваних, прилеглих до зрошення землях та в сільських населених пунктах області та виміри рівнів поверхневих водна 26 водомірних постах в зоні каналу Дніпро-Донбас.

Для вивчення характеру та ступеню проявів процесів засолення, осолонцювання та содопроявлення ґрунтів на зрошуваних землях виконується сольова зйомка на площі близько 30 тис. га та проводяться дослідження на 19 сольових стаціонарах. Лабораторні дослідження є невід’ємною частиною комплексу робіт з моніторингу меліорованих земель.

Лабораторія моніторингу вод і ґрунтів 23.10.2012 року отримала свідоцтво № 205 на право проведення вимірювань для виконання комплексу лабораторних досліджень, необхідних для визначення кількісних та якісних характеристик водно-фізичних та агрохімічних властивостей грунтів, їх сольового складу, а також хімічного складу грунтових, дренажних та поверхневих вод. Щорічний обсяг робіт лабораторії становить 10 тис. умовних аналізів.

Одним з основних завдань експедиції є своєчасне відкачування дренажної води насосними станціями вертикального дренажу та захист населених пунктів від підтоплення. Постійна робота свердловин вертикального дренажу впливає, в значній мірі, на зниження рівня грунтових вод на зрошуваних землях і в підтоплених населених пунктах. По результатах виконаних робіт експедиція надає технічну і оперативну звітність в Держводагентство України, облводресурси, Головне управління агропромислового розвитку Донецької області, районні держадміністрації, міжрайонним управлінням водного господарства, а також земле і водокористувачам.

 

ПРОГНОЗ

ПОГОДИ

 

 

ПРЯМІ

ПОСИЛАННЯ:

ОХОРОНА ПРАЦІ

Полив культур

Водогосподарська обстановка

 

Карта сайта

При копіюванні матеріалів і використанні інформації сайту http://vodhoz.dp.ua/

активне посилання на сайт з повідомленням адміністрації обов'язкове !

 

 

ГОЛОВНА     КЕРІВНИЦТВО     СТРУКТУРА     ДІЯЛЬНІСТЬ     НОВИНИ     ФОТОГАЛЕРЕЯ     КОНТАКТИ

-  Дніпропетровське обласне управління водних ресурсів  -